Powered by Blogger.

Friday, October 28, 2011

KonGsi PendaPaT bukan PendapaTan..

TiMe Ni MuLa ada Idea Nak Wat CerIta WaLAupUn BahaSa RoJak Akan Aku GunaKan
“ KoranG KerJA 1 Jabatan …CuMa D BezakaN Dengan TuGas daN Pakaian”
BiLa HaRi Jabatan…PeNCalonan AkaN BerMula…. uTk "AnuGeraH"
Perkara YaNg Akan DiLakukaN SeBelum HaRi JabaTan BerMula….
;€-
1) Arahan Dari KeMenterian …….
2) IbU PejabaT aKan MesYuaRaT……
3) BiLa DaH MesYuaraT..MeMo KeLuar..
4) SeTiap InsTiTusi Akan daPat Arahan ….
5) BiLa DapaT Arahan….InsTiTusi MesYuaRaT…
6) InsTiTusi MesYuaraT….BermuLa PenCaLonan
7) BermuLa PenCalonan….KePuTusan HanTar Ke IbU PejabaT
8) IbU PejabaT aKan TeNgok siapa YanG TerPiLiH..
9) Dapat MeMo …Dapat Senarai Nama PeneriMa AnuGeraH
10) 100%  (U)…….Tak AdE YanG Dok PenTadBiRan Dan KeWanGan

Apa YanG KoRaNg FikiR…KaLaU KoRaNg DuDuk 1 JabaTan…
CuMa D BezakaN Dengan TuGas daN Pakaian?????????
! apa Pun KeRja KeNa IkHLas....DaPat AnUGeraH...KaLau KerJa MaCaM GamPang ..
.Xde Makna"

2 ulasan:

BENA said...

nyampah kalo beza benda macam tuh! heee~

Unknown said...

taw xpe....